Iuliana Condrea

PSIHOLOG, TERAPEUT

Consiliere si asistenta psihologica

 * Consiliere suportivă
Se adresează oamenilor aflaţi dintr-un motiv sau altul într-un impas, într-o dificultate pe care nu o pot depăşi singuri: cu boli cronice în vederea acceptării şi adaptării la noua situaţie de viaţă; care au suferit o pierdere (moartea cuiva drag, apropiat); care trec printr-o schimbare semnificativă de viaţă: divorţ, pierderea serviciului, şomaj prelungit; aflate în impas existenţial: întrebări legate de preocupările majore de viaţă: viaţa, sens etc.
Relaţia terapeutică este o relaţie prin care terapeutul oferă suport clientului în demersul schimbării. Această relaţie este condiţionată de încrederea reciprocă, o condiţie necesară oricărui demers terapeutic întrucât susţine efortul clientului în vederea obţinerii schimbărilor dorite.
Consilierea suportivă se bazează pe ascultarea activă, empatie, neutralitate binevoitoare, respectul faţă de celălalt, confidenţialitate.

* Consiliere şi optimizare personală prin tehnici creative
Prin tehnici creative înţelegem: desenul şi pictura, modelajul, colajul, jocul, basmele şi povestirile terapeutice, expresie şi mişcare, muzică.
Aceste activităţi presupun participarea activă a corpului şi a minţii, ajutând omul să se înţeleagă pe sine, să se elibereze de tensiunile acumulate, la eliminarea inhibiţiilor, să se exprime spontan şi autentic, şi nu în ultimul rând în creşterea încrederii în propriile forţe.
Se adresează în egală măsură copiilor şi adulţilor, obiectivul principal fiind utilizarea creativităţii pentru a îmbunătăţi auto-intelegerea şi a sprijini dezvoltarea emoţională, socială, cognitivă şi personală.
Dintre scopurile urmărite de programele de consiliere şi optimizare personală prin tehnici creative, menţionăm:
*  dezvoltarea capacităţilor de exprimare verbală şi non-verbală a dorinţelor, trăirilor, sentimentelor;
*  înlăturarea blocajelor emoţionale;
*  perfecţionarea capacităţii de autocunoaştere şi auto-acceptare;
*  creşterea stimei de sine şi a încrederii în propriile forţe;
*  dezvoltarea capacităţilor cognitive, creative şi de integrare în grupuri;
*  eliberarea de tensiuni, anxietate acumulată, stres, frustrări şi sentimente negative.

Programează şedinţă